وبگاه شخصی سعيد حسني

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: سعيد
نام خانوادگي: حسني
دانشكده: علوم دامی
گروه آموزشي:
رتبه علمی: استاد
صفحه خانگي: http://hasani.profcms.gau.ac.ir
پست الكترونيك: hasani@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسي    
كارشناسي ارشد    
دكتري
مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
دانشیار علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1389/10/29 ادامه دارد   تخصص اصلی
  بازديد : 18718
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان